Psychologie van het leren

Studielast: 3 EC
Type: werkcollege
Code: TPHDU07
Toetsvormen:

Meer over Psychologie van het leren :

Leren doe je je hele leven, zeker in het eerste deel van het leven. De eerste gedachte bij “leren” zal uitgaan naar school: basisschool, middelbare school en HBO. Maar je beseft niet altijd wat je leert en hoeveel.

In de beroepspraktijk ligt een veranderingsproces vaak ten grondslag aan de oplossing van beroepsproblemen. Een verandering van intrapersoonlijke en/of tussenpersoonlijke kennis, inzicht en vaardigheden vraagt van de HBO- TP’er inzicht in de voorwaarden en uitvoering van de begeleiding van het leerproces dat bij het veranderingsproces behoort. Bijvoorbeeld in de vorm van een training.

Een goede beroepskracht kent het gereedschap dat hij gebruikt in het werk goed. Dat geldt ook voor de ontwerper van leerprocessen. Wat is je eigen manier van leren, wat zijn de persoonlijke valkuilen en expertise bij de interventie. Daarom gaat deze cursus over leren en leerprocessen van andere mensen, maar ook van jezelf.  

In deze leerlijn wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende aspecten:

  • Leren, leersoorten en leerstijlen
  • Leertheorieën
  • Geheugen en leren
  • Leermotivatie
  • Leren probleemoplossen

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing