Levensfasen

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU08
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Levensfasen :

Er is geen vak dat zo dichtbij ons staat als deze module, Levensfasen. Iedereen zit op dit moment in een bepaalde levensfase. Elke levensfase wordt gekenmerkt door specifieke uitdagingen en ontwikkelingen. Een jongvolwassene staat voor de vraag gaan werken of studeren en zo ja, welke opleiding. De twintiger en dertiger maakt een keuze voor al dan niet kinderen en de combinatie met de carrière, de veertiger zal zich afvragen of dit werk nog wel wat voor hem of haar is, de zestiger kijkt naar de periode van het pensioen, de tachtiger.....

Veel psychologie lijkt leeftijdsloos: zelden staat bij een experiment wat de leeftijd is, en veel onderzoek is gedaan onder psychologiestudenten. En leeftijd maakt uit. Er is wel verschil tussen kindertijd en volwassenheid. Bij kinderen valt het gemeenschappelijke meer op (op welke leeftijd gebeurt wat en is dat normaal), bij de volwassene spelen de persoonlijke gebeurtenissen en de maatschappelijk- culturele context een belangrijke rol. Het adviseren, voorlichten, coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen komt hiermee in ander licht te staan. Wanneer nemen we hoe van wie aan, en wanneer veranderen we ons gedrag?

De HBO TP’er zal in zijn beroep (en privéleven) veelal geconfronteerd worden met personen die in hun leven voor keuzes staan die te maken hebben met de levensfase waarin zij verkeren: de keuze van werken, van relatievorming, het krijgen en opvoeden van kinderen, het met pensioen gaan. De TP’er kan ook te maken krijgen met mensen/kinderen die in crisis verkeren: gepest worden, verkeerde studiekeuze, het lege nest syndroom, de midlifecrisis. Of die eigenlijk een breuk in hun levensloop willen maken: scheiden, opnieuw gaan studeren, een wereldreis maken. De HBO TP’er kan in diverse functies met levensloopvragen (in positieve zin, of bij crises) worden geconfronteerd. Het is zijn taak om dan de cliënt bij deze vraagstukken op een goede manier te begeleiden. De beroepen die hierbij horen, zijn bijvoorbeeld: opvoedconsulent, een functionaris van een outplacementbureau of een ouderenconsulent.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing