Arbeid

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU10
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Arbeid:

Deze conceptuele leerlijn is gericht op de menselijke factor en het gedrag in organisaties. Gedrag wordt hierbij beschouwd op drie niveaus:

  1. Het microniveau, waarbij het gaat om individuele aspecten van gedrag. Hierbij wordt ingegaan op zaken zoals persoonlijkheid en motivatie.
  2. Het mesoniveau, waarbij de interactie tussen mensen in organisaties centraal staat. Onderwerpen als communicatie, sociale beïnvloeding en leiderschap komen hierbij aan bod. 
  3. Het macroniveau, waarbij de organisatie centraal staat. Op dit niveau wordt er aandacht geschonken aan strategisch management, organisatiestructuur, organisatiecultuur en human resource management.


Een ander perspectief in deze module is:

  • Input: hoe komen medewerkers binnen?
  • Throughput: hoe behoudt een organisatie zijn of haar medewerkers?
  • Output: hoe wordt op een goede manier afscheid genomen van medewerkers?

Typische beroepsvraagstukken voor de HBO-TP’er waar kennis van gedrag in organisaties gevraagd wordt, zijn bijvoorbeeld werving en selectie, assessment, arbeidssatisfactie, arbeidsmotivatie, stress, management of leiderschap, loopbaanontwikkeling, coachen en begeleiden, adviseren en opleiden.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing