Psychologie van het persoonlijke

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU09
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Psychologie van het persoonlijke :

De persoonlijkheidsleer is een van de basisvakken in de psychologie. Kennis van de persoonlijkheid is onmisbaar, daar waar beïnvloeden van gedrag je vak is. In deze module maak je kennis met verschillende persoonlijkheidstheorieën.

Een persoonlijkheidstheorie houdt zich minder bezig met waarneembare kenmerken als ras, geslacht of leeftijd, maar eerder met interne, niet-waarneembare mentale eigenschappen. Aangezien de persoonlijkheid niet direct te observeren is, moet die afgeleid worden uit observeerbare gedragspatronen of vragenlijsten. Dat betekent dat het meten van de persoonlijkheid en het doen van voorspellingen op grond hiervan een belangrijk element is binnen de persoonlijkheidsleer.

Typische beroepsvraagstukken voor de HBO-toegepast psycholoog zijn die waar kennis van persoonlijkheidstheorieën gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij werving en selectie, assessment, arbeidssatisfactie, arbeidsmotivatie, stress, management of leiderschap, loopbaanontwikkeling, coachen en begeleiden, adviseren en opleiden.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing