Ontwerpen en uitvoeren van een training

Studielast: 10 EC
Type: training
Code: TPHDU43-20
Toetsvormen: individueel mondeling

Meer over Ontwerpen en uitvoeren van een training :

Het helpen verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van gezonde mensen is een van de rollen die een bachelor Toegepaste psychologie na de studie kan vervullen. Een van de middelen die je hiervoor hebt is het ontwikkelen en verzorgen van trainingen. In deze module staat het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trainingen centraal.

Bij training gaat het om het aanleren van individuele vaardigheden met behulp van groepsprocessen. Wij adviseren je om in tweetallen deze individuele vaardigheid te ontwikkelen en uit te voeren.

De student werkt in een tweetal aan de beroepsopdracht. Deze opdracht wordt bij voorkeur verstrekt vanuit de werkplek van een van beide studenten. De studenten onderzoeken eerst de leerbehoeften op de werkplek en ontwerpen op basis van deze leerbehoefte een training gericht op een vraag van de opdrachtgever, naar behoefte van deelnemers.

Feedback op deze uitgevoerde trainingsonderdelen gebeurt zowel door de klasgenoten als door de docent.

Voorafgaand aan de uitvoering van de training wordt een trainingsplan gemaakt, dit wordt ingeleverd en beoordeeld aan het einde van periode 1 en na afloop van de totale training beoordeeld in samenhang met de uitvoering.

De training wordt ook uitgevoerd in de beroepspraktijk van de gekozen werkplek.

Van de uitvoering worden opnames gemaakt. Deze opnames worden gebruikt door de studenten om te reflecteren en in combinatie met een feedbackverslag aangeleverd aan de docent ter beoordeling van het product. 

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing