Groepsdynamica

Studielast: 3 EC
Type: training
Code: TPHDU63B-15
Toetsvormen: individueel schriftelijk en assessment

Meer over Groepsdynamica :

Als individu maak je deel uit van heel veel verschillende groepen; je familie, je klas, vrienden, collegae, sport en meer!

In iedere groep functioneer je op een bepaalde manier; wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Hoe komt dat? Wat is een effectieve groep? Welke leiderschapsstijl heb je? Is er sprake van een ongelijke machtsverhouding in de groep? Wat zijn de effecten van controversen?

Politiemensen hebben dagelijks te maken met allerlei groepsprocessen. Je moet situaties goed kunnen inschatten zodat je alert en slagvaardig kunt handelen. De media zit er vaak bovenop. Kennis van groepsdynamische processen zijn essentieel bij de besluitvorming rondom dit handelen. Hoe kun je de-escaleren? Wat zijn kenmerken van groepsinvloeden in relatie tot crimineel gedrag? Hoe kun je mensen beïnvloeden richting gewenst gedrag?

We gaan in deze training aan de slag met individuele en groepsoefeningen op basis van de theorie. We dagen jullie uit om eigen groepsgedrag te bestuderen, dit om jullie eigen vaardigheden in groepen te ontwikkelen. Naast deelnemer van de groep ga je ook aan de slag als trainer. De vertaalslag naar je eigen werkpraktijk is steeds een essentieel onderdeel van het leerproces.

We gaan werken met zeer veel verschillende werkvormen zoals rollenspelen, casussen, competitiespelen, simulatiespelen. Dit vereist een open houding, inlevingsvermogen, humor en vertrouwen.

Kennis van en vaardigheden in groepsprocessen is een onmisbaar onderdeel van de beroepspraktijk van de Toegepast Psycholoog.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing