Werkplek leren

Studielast: 10 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU80D
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Werkplek leren :

Bij werkplekleren staat dit jaar de competentie Voorlichten centraal, deze is in jaar 1 ontwikkeld tot niveau 1 en wordt door een werkplekopdracht ontwikkeld naar niveau 2. Verder werk je aan de competenties professionaliseren en samenwerken naar niveau 2. Als startpunt voor de opdrachten maak je een nulmeting met als hoofdvraag: ‘Waar sta ik op dit moment als professional op de werkplek op het gebied van professionaliseren, samenwerken en voorlichten?’  Daarnaast gebruik je de gedragscriteria van de competentie Voorlichten om voor jezelf in beeld te brengen waar je staat als beginnend als TP professional.

 

 

 

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing