Abnormaal gedrag

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU03
Toetsvormen: individuele schriftelijke toets

Meer over Abnormaal gedrag:

Hoewel de opleiding Toegepaste Psychologie gericht is op het functioneren van de gezonde mens, is het onvermijdelijk dat TP’ers in de beroepspraktijk te maken krijgen met mensen bij wie er, in meerdere of mindere mate, stoornissen zijn in het (cognitief) functioneren. Uit het grootschalige NEMESIS bevolkingsonderzoek (Trimbos Instituut, 2006) kwam namelijk naar voren dat 41,2 % van de Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar ooit een psychiatrische aandoening heeft gehad. Als medewerker van de politie zal je ook geregeld in contact kunnen komen met mensen die leiden aan psychische stoornissen en heb je om te gaan met verwarde personen. Kennis van het ontstaan en mogelijke behandelmethoden kunnen dan helpen abnormaal gedrag in een breder perspectief te plaatsen. De TP’er zal waarschijnlijk geen of een beperkte rol spelen in het behandelen van deze klachten. Toch mag er verwacht worden van TP’ers en politieagenten dat zij tenminste kennis hebben van de belangrijkste psychiatrische stoornissen. Zo kunnen zij inzien wanneer er eventueel sprake is van ernstige problematiek waarvoor doorverwezen dient te worden.

Kennis verwerven over de belangrijkste symptomen en oorzaken van psychische stoornissen staat daarom centraal in deze module. Mogelijke doorverwijzing en mogelijke behandelmethoden zullen beknopt behandeld worden.

Kennis over de verscheidene psychische stoornissen zoals in de DSM-V worden vermeld, draagt bij aan het kunnen beoordelen of bepaalde klachten mogelijk het normale overstijgen. Daarbij zal kennis over de meest gangbare behandelmethoden, bijdragen aan het goed kunnen adviseren van mensen met psychische klachten.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing