Criminologie

Studielast: 3 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU02
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Criminologie :

Criminaliteit kan men benaderen vanuit talloze invalshoeken: psychologisch, pedagogisch, sociologisch, juridisch en bestuurskundig. In deze module bestuderen we niet alleen de psychologische maar tevens andere sociaal wetenschappelijke invalshoeken. Pas dan kan je een compleet antwoord krijgen op vragen als “Hoe ontstaat crimineel gedrag” en “wat zijn effectieve methoden om crimineel gedrag tegen te gaan”? Een Toegepast Psycholoog werkt na zijn studie in een omgeving waarbij het gedrag van mensen centraal staat. Crimineel en overlastgevend gedrag is tot op zekere hoogte ook beïnvloedbaar gedrag, net als de perceptie van dat gedrag (wanneer is iets overlast?) en de reactie van de maatschappij. Een Toegepast Psycholoog moet over kennis en vaardigheden beschikken om ongewenst gedrag te beïnvloeden, veiligheid te bevorderen en veiligheidsvraagstukken te signaleren en helpen op te lossen. De basiskennis van de Criminologie die in deze module aan bod komt, biedt je een eerste handvat bij het verkrijgen van deze vaardigheden

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing