Capita Selecta

Studielast: 5 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU04
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Capita Selecta :

In dit studieonderdeel worden thema’s die spelen in de psychologie van vandaag behandeld om studenten informeren over ‘nieuwe’ onderwerpen en belangwekkende, maar reeds bekende thema’s verder uit te diepen.

De capita selecta hebben een relatie met bijna alle curriculumonderdelen. Immers in de opleiding is het steeds relevant om op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen in het vakgebied van een TP’er. Bovendien kan de kennismaking met, dan wel de verdieping in bepaalde thema’s van invloed zijn op de keuze van een afstudeeropdracht.

De leerdoelen van deze module zijn:

  • De student geeft blijk van interesse in actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van TP.
  • De student geeft blijk van interesse in nieuwe onderwerpen gerelateerd aan het werk van een TP’er.
  • De student kan op systematische wijze een evaluatie schrijven over de ervaringen tijdens de (gast)colleges en trekt conclusies in dezen voor zijn verdere ontwikkeling.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing