Psychologische tests en onderzoek

Studielast: 5 EC
Type: zelfstudie met de mogelijkheid om ondersteunende lessen te volgen
Code: TPHDU42A
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Psychologische tests en onderzoek :

Waar mensen samenkomen ontstaan relaties: oppervlakkig of meer diepgaand, verplicht of vrijwillig, werk gerelateerd of privé, kortstondig of langdurend. De dynamiek van relaties is een interessant onderwerp voor Toegepast Psychologen. Zowel bij het werken met groepen als individuen zal rekening gehouden moeten worden met relaties en de problemen die daarbij kunnen ontstaan.

Bij het ontwikkelen van relaties spelen uiteenlopende factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijkheid, context waarbinnen de relatie zich afspeelt en de belangen die een rol spelen. Om relaties en factoren die daarbij een rol spelen in kaart te brengen dien je als toegepast psycholoog gedrag te kunnen onderzoeken en beoordelen.

Voor dit project ga je een assessment voor relaties ontwikkelen: de zogenaamde relatiescan. De relatiescan is bedoeld om bestaande relaties te evalueren, en tevens bedoeld als ontwikkelassessment waarbij men kan zien hoe de relatie zich verder zou kunnen ontwikkelen. De scan mag ontwikkeld worden voor alle type relaties, zowel privé als zakelijk. Als uitgangspunt neem je een onderwerp op het gebied van relaties dat je interessant vindt om mee aan de slag te gaan. Als TP-er houd je bij het ontwikkelen van dit assessment rekening met de beroepscode. Aan het eind van dit project heb je door het ontwikkelen van de relatiescan een bijdrage geleverd aan het verbeteren van relaties op het door jou gekozen gebied.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing