Werkplek leren

Studielast: 1 EC
Type: werkcolleges
Code: TPHDU81C-16
Toetsvormen: individueel mondeling

Meer over Werkplek leren:

De duale student heeft dagelijks te maken met uiteenlopende beroepssituaties waarin hij wordt geconfronteerd met lastige ethische dilemma’s. De afgelopen twee jaar heb je voorbeelden van deze situaties beschreven in je portfolio en gereflecteerd op jouw handelen. Hierbij werd vaak een goede verbinding gelegd tussen de psychologische concepten en theorieën en de dagelijkse praktijk van de duale politie-professional.

In het  derde jaar van de opleiding ligt binnen werkplekleren nog sterker het accent op  morele vragen en dilemma’s. We hopen dat je door het gebruik van het boek “Ethiek in de psychologie” nog meer instrumenten krijgen aangereikt om zorgvuldig na te denken over de morele vragen in hun beroepspraktijk en om daar goed beargumenteerde oplossingen voor te vinden.

Er is gekozen om aan de hand van de werkvorm “debatteren” ethische beroepssituaties en dilemma’s te herkennen, bespreken en analyseren.

Alle studenten bereiden een ethisch debat voor en geven leiding aan deze werkvorm.

Ethische begrippen, normatieve theorieën en de spelregels uit de argumentatieleer bieden een hulpmiddel in ethische discussies. Ook een verdere verdieping op de beroepsethiek en beroepscodes en een stappenplan voor de analyse van een ethische kwestie worden gebruikt om het debat inhoud en richting te geven.

Wij moedigen je van harte aan om andere literatuur en werkvormen te gebruiken in jouw debat.

In het derde jaar werk je ook aan de verdere ontwikkeling van je portfolio. Op een ontwikkelingsgerichte wijze beschrijf je je leerproces en deelt je bewijsmateriaal van dit proces in relatie tot de competentie samenwerken en professionaliseren.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing