Proeve van bekwaamheid: De voorbereidende module

Studielast: 2 EC
Type: werkcolleges, individuele gesprekken
Code: TPHDU48A-01
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Proeve van bekwaamheid: De voorbereidende module :

De voorbereidende module heeft tot doel om de student goed voorbereid aan de afstudeerfase te laten beginnen.

Aan het einde van de afstudeerfase zal de student bewijzen dat hij de competenties zoals die geformuleerd zijn in het Competentieprofiel van Toegepaste Psychologie, op voldoende niveau ontwikkeld heeft: hij is startbekwaam en zal afstuderen als Bachelor Toegepast Psychologie.

Om het bewijs van startbekwaamheid te kunnen leveren heeft de student gedurende jaar 3 en 4 een portfolio-archief bijgehouden waarin hij alle bewijsstukken op niveau 3 verzamelt.

Tijdens de afstudeerfase zal de student in het kader van de afstudeeropdracht samenwerken met een organisatie/ organisaties in het potentiële werkveld van de Toegepaste Psychologie. De afstudeeropdracht is gericht op een relevante vraag of probleem. De activiteiten van de student leiden tot een bruikbaar product en/of advies voor organisaties in het werkveld. Om goed van start te kunnen gaan zal de student zich reeds vanaf het derde studiejaar actief voor moeten bereiden.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing