Proeve van bekwaamheid: Plan van aanpak

Studielast: 2 EC
Type: bijeenkomsten afstudeerwerkgroep
Code: TPHDU48A-02
Toetsvormen: individueel schriftelijk

Meer over Proeve van bekwaamheid: Plan van aanpak :

De afstudeerfase, de Proeve van bekwaamheid, bestaat uit een aantal onderdelen.

  • de voorbereidende module TPH48A-01;
  • het plan van aanpak TPH48A-02;
  • de afstudeeropdracht TPH48A-03
  • portfolio en eindgesprek TPH48B

Aan het einde van de afstudeerfase zal de student bewijzen dat hij de competenties zoals die geformuleerd zijn in het competentieprofiel van Toegepaste Psychologie, op voldoende niveau ontwikkeld heeft: hij is startbekwaam en zal afstuderen als Bachelor Toegepast Psychologie.

Om het bewijs van startbekwaamheid te kunnen leveren zal de student een portfolio bijhouden waarin hij bewijsstukken verzamelt.

Tijdens de afstudeerfase zal de student in het kader van de afstudeeropdracht (TPH48A) samenwerken met een organisatie/ organisaties in het potentiële werkveld van de Toegepaste Psychologie. De afstudeeropdracht is gericht op een relevante vraag of probleem. De activiteiten van de student leiden tot een bruikbaar product en/of advies voor organisaties in het werkveld. De afstudeeropdracht mag dus niet beperkt blijven tot een louter theoretische literatuurstudie.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing