Proeve van bekwaamheid: Competentieontwikkeling

Studielast: 4 EC
Code: TPHDU48B-17
Toetsvormen: transferrapport en eindgesprek

Meer over Proeve van bekwaamheid: Competentieontwikkeling :

De afstudeerfase, de Proeve van bekwaamheid, bestaat uit twee onderdelen: de afstudeeropdracht (TPH48A) en de brede competentieontwikkeling (TPH48B)  

Aan het einde van de afstudeerfase zal de student bij de brede competentieontwikkeling bewijzen dat hij de competenties zoals die geformuleerd zijn in het Competentieprofiel van Toegepaste Psychologie, op voldoende niveau ontwikkeld heeft: hij is startbekwaam en zal afstuderen als Bachelor Toegepast Psychologie.

Dat doet hij door het uitvoeren van een startmeting, het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het bijhouden van een portfolio. Tijdens dit proces wordt de student begeleid door een slb-docent.

Onderwijs- en toetsperiodes:

Periode Onderwijs Toets Herkansing
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs
= Toets
= Herkansing