Kies je studiejaar

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De vierjarige bachelor opleiding SPH leidt studenten op tot sociaal pedagogisch hulpverlener. Deze helpt mensen – van jong tot oud – hun leven weer zo zelfstandig mogelijk in te richten. Het gaat om tijdelijke, langdurige of permanente hulp bij problemen in relaties, het gezin, de opvoeding of de eigen ontwikkeling, maar ook bij handicaps, geestelijke stoornissen of ziektes. De hulp bestaat uit begeleiding, ondersteuning en/of verzorging thuis of in een instelling. SPH’ers werken onder meer in de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingenwerk, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, jongerenwerk en de overheid.