Sociaal werk in de Zorg - LVB

Wil jij beschikken over dé expertise die nodig is om te werken met mensen met een licht verstandelijke beperking?
Hoe ziet het onderwijs eruit?

Het profiel bestaat uit 90 EC, waarbij je in jaar 3 60 EC kunt behalen met de stage en bijbehorende onderwijsonderdelen en 30 EC kunt behalen met het profielonderwijs in het eerste semester van jaar 4.

Certificaat

Na het succesvol behalen van de richting LVB ontvang je, naast het getuigschrift Bachelor Sociaal werk, het certificaat Medewerker gehandicaptenzorg niveau D.

Deze programmalijn is te herkennen aan het volgende icoon:

Contactpersoon

Naam: Lesley van Scheppingen
Emailadres: scheppingen.van.l@hsleiden.nl

Telnr.: 0611585701

Meer over profiel Sociaal werk in de Zorg - LVB:

Wil jij beschikken over dé expertise die nodig is om te werken met mensen met een licht verstandelijke beperking?

De maatschappelijke context in Nederland is de afgelopen jaren sterk
veranderd, onder andere door de opkomst van de participatiesamenleving en technologisering. Door deze veranderingen
is de maatschappij steeds complexer geworden voor mensen met een
LVB met als gevolg dat zij steeds meer worden uitgesloten. Dit vraagt
om specifieke expertise van sociaal werkers. De richting
Zorg-LVB is dan ook gericht op het aanleren van die kennis,
vaardigheden en attitude die nodig zijn om deze doelgroep
ondersteuning te bieden bij participatie, inclusie en eigen regie.

Onderdelen en werkvormen
De richting Zorg-LVB is een leerwerkgemeenschap van
docenten, studenten, werkveld, ervaringsdeskundigen en lectoren. Dit
betekent bijvoorbeeld dat docenten regelmatig aanwezig zijn op
stageplekken, dat studenten werken aan deskundigheidsbevordering
van medewerkers uit het werkveld en dat het werkveld,
ervaringsdeskundigen en lectoren gastlessen geven aan studenten en
docenten. Op deze manier leren alle partijen van en met elkaar.

Binnen de leerwerkgemeenschap is het onderwijs georganiseerd
rondom vier thema’s, waarbinnen de onderwerpen van Zorg-LVB
behandeld worden. Het gaat daarbij om de volgende thema’s met een
aantal voorbeelden van onderwerpen die aan bod zullen komen:

 1. Maatschappelijke context: Visie op hulpverlening, wet- en regelgeving, werken in een organisatie, samenwerken met andere organisaties.
 2. Mens met een LVB: Levensfasen, wonen, seksualiteit, internetgebruik, psychiatrische problematiek, multiprobleemgezinnen.
 3. Professioneel handelen: Oplossingsgericht werken, observeren, ondersteuningsplan schrijven, presentiebenadering, gezinsbegeleiding.
 4. Professionele attitude: Rol als begeleider, profilering als hbo’er op de werkvloer, ethische dilemma’s, beroepsrollen uit het werkveld.


Wat betekent dit voor de praktijk?

Het werken met mensen met een LVB vraagt om specifieke
deskundigheid. Het werkveld is dan ook hard op zoek naar sociaal
werkers met de expertise om met deze doelgroep te kunnen werken.

Dit betekent dat je met de richting Zorg-LVB aan de slag
kunt in diverse werkvelden. Mensen met een LVB kun je namelijk in
alle werkvelden van het sociaal werk tegenkomen. Specifiek binnen de
zorg voor mensen met een beperking kun je gaan werken in de
residentiële zorg (kinderen, jongeren, volwassenen), ambulante
begeleiding, jobcoaching, dagbesteding of wijkteams. Dit betekent
bijvoorbeeld dat je werkzaam bent als coördinerend begeleider in een
woonvoorziening, de ambulant begeleider bent van iemand die
zelfstandig woont in de wijk of als jobcoach op zoek gaat naar de
meest geschikte werkplaats voor mensen met een LVB.

Voor wie
Als je kiest voor deze richting, dan ben je een student die de
uitdaging aan wil gaan om met deze interessante en soms complexe
doelgroep aan de slag te gaan. Je vindt het leuk om aan diverse
ondersteuningsvragen te werken en bent in staat om present te zijn en
je te verplaatsen in mensen met een LVB. Ook heb je veel geduld, vind
je het leuk om als hulpverlener creatieve middelen in te zetten en heb
je de drive om op te komen voor de belangen van je cliënt. Tot slot
vraagt deze richting van jou dat je bereid bent om een
lerende houding aan te nemen en om samen te werken met alle partijen uit de leerwerkgemeenschap.

Binnen Zorg-LVB gebruiken we onder andere de volgende literatuur:

 • Douma, J. (2012). Handreiking Pedagogisch klimaat. Een praktijk-
  theoretische beschrijving van een goed pedagogisch klimaat in de
  residentiele zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke
  beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.
 • Kaal, H. & Jong, J. D. de (2018). Kom me horen. 11 levensverhalen van delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Brave New Books.
 • Roeden, J. & Bannink, F. (2007). Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Pearson Benelux B.V.
 • Schaafsma, D. (2013). Sexuality and intellectual disability. Implications for sex education. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.
 • Woittiez, I., Eggink, E., Putman, L. & Ras, M. (2018). Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in internationaal perspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ervaring van een student:

SPH-studente Anne Kuijt vertelt het volgende over het onderwijs:

"Ik heb veel geleerd over mensen met een licht verstandelijke
beperking met betrekking tot verschillende onderwerpen. Denk hierbij
aan schulden, rouw en ervaringen met begeleiding. In veel lessen
kwamen er ook mensen met een licht verstandelijke beperking praten
over hoe zij die onderwerpen ervaarden en wat de professional op dat
moment het beste kan doen en dat is super leerzaam! Ook is er een
goede afwisseling tussen theorie, gastcolleges en trainingen. Hierdoor
leer jij niet alleen meer over mensen met een licht verstandelijke
beperking, maar ook over wie jij bent als professional!

In elke werkvorm binnen de gehandicaptenzorg ga jij als professional
mensen met een licht verstandelijke beperking tegenkomen. Misschien
ga jij werken met mensen met een licht verstandelijke beperking of
hebben de ouders van jouw cliënten een licht verstandelijke beperking.
Hoe dan ook zal jij te maken krijgen met mensen met een licht
verstandelijke beperking. Je kunt dus echt je voordeel doen met het
volgen van deze afstudeerrichting en dat maakt het zeker een
aanrader!"